Buggemåla ljus och smide 

Ljusrännor 

sågade i ett stycke 
med handsmidda ljushållare

 

foto: Carl Gustaf Olofsson

 

Grundutförande för samtliga ljusrännor; sågad i ett stycke, handhyvlad 
och en smidd ljushållare. Gran respektive fur ger olika karaktär. Granen
 har en mera enhetlig ljus karaktär. När de är gjorda i fur ger inslaget av
kärnvirke en rödtoning i centrumdelen. Storleken varierar, såväl vad 
gäller höjd som storlek på "vingarna". Ytbehandlingen görs främst med 
rå linolja och balsamterpentin. Men även lasering med pigmenterad 
linolja eller äggoljetempera förekommer .

 

Buggemåla ljus och smide - www.specialsagat.se/ljusochsmide

 

 

 

foto och design: Carl Gustaf Olofsson

 

Ovan: Ljusränna i fur mot en vit murstock

Nedan: Ljusränna i fur i ett fönster i kvällningen.

 

foto och design: Carl Gustaf Olofsson

 

foto och design: Carl Gustaf Olofsson

 

Ovan: En större ljusränna i gran i dagsljus. 

Nedan: Samma ljusränna i samma rumshörn i skymningen vänd med "ryggen" in mot rummet. Det indirekta ljuset är förstärkt med ett extra fristående stearinljus som ger en extra ljuskontur på väggen. 

 

foto och design: Carl Gustaf Olofsson

 

 

foto och design: Carl Gustaf Olofsson

 

Ovan och nedan: En större ljusränna i gran tillsammans med en mindre i fur. Ett 
fristående ljus bakom förstärker ljusrännans konturer.
 

 

foto och design: Carl Gustaf Olofsson

 

 

 

Buggemåla ljus och smide är en del av  Buggemåla Specialsågat som är en registrerad enskild firma.

Kontakt:

 Carl Gustaf Olofsson

telefon:

 0730-764530

postadress:

 Buggemåla 207

 384 92 Ålem

epost:

 cg.olofsson@buggemala.se

 www.specialsagat.se/ljusochsmide