Buggemåla Specialsågat

 

 

Byggnadsvård
Virke för renovering av gamla trähus

Specialitet: Hängrännor och taknockar i tr?sågade i ett stycke. 

Även kilsågade eller parallellsågade brädor och plank av varierande bredd (upp till 35 cm) - till ytterpanel och innertak.   

 

Vi finns i Buggemåla, 2 km från ICA i Ålem i Mönsterås kommun 
tre och en halv mil norr om Kalmar. 

www.specialsagat.se 


Fraktkostnader  
Dimensionering  

 

Sortiment:

taknockar i gran eller fur som används i stället för nockpannor eller nockplåt för alla typer av tak. De är sågade i ett stycke som stora hörnlister. De sätts upp i längder om 1,2 ?3 m med en 15 cm skarvnock mellan varje sektion. (se bilder nedan!) Man beställer utifrån takvinkeln. Kan göras upp till 120 grader. Över 120 grader kan diskuteras. Längden bestämmer man utifrån den önskade uppdelningen i sektioner. Det blir vanligtvis snyggast om sektionerna är lika långa. När de görs i fur garanteras att det är kärnvirke minst 3 cm ner p?varje sida om toppen.  
Beställningsvara.
Grundutförande: omålad sågad yta
Målat: en gång med en blandning av trätjära,  kimrök (eller röd järnoxid = rödtjära) och r?linolja. Prispåslag 25%. 

hängrännor i gran eller fur som är sågade i ett stycke som jättelika hörnlister. Samma sågkoncept som tränockarna men med 90 graders vinkel genomgående (se bilden ovan!). Längder om 4.00 ?4.50 meter. De är sågade s?att det alltid finns minst 3 cm kärnvirke p?båda sidor nederst i vecket. Det ökar hållbarheten avsevärt. De sågas med varierande bredd p? 'vingarna' (sidans innermått). Måttet varierar mellan 6,5 cm och 11 cm. 
Finns vanligtvis i lager. Men säkrast är att beställa p?senhöst eller vinter för leverans till våren eller försommaren.
Grundutförande: omålad sågad yta
Rekommenderad behandling: Strykes en gång med trätjära. Lite pigment i tjäran är ett bra skydd mot ljusets påverkan p? träet. Om man blandar i lite kimrök får man en traditionell svarttjära. Om man vill rödtona (lite mörkare än falurött) s? blandar man i röd järnoxid. Man får d?traditionell rödtjära. 
Upphängning: Undertak, reglar etc bestämmer lösningarna för upphängningen. Se ett exempel!  
Dimensionering: Det är lätt att modifiera hängrännorna. Se vidare
Lager: Finns vanligtvis en del p?lager. 1 juni 2014 finns inget p?lager för omedelbar leverans. Därför beställning och leverans våren 2015.    

kilsågad golvplank - borttaget ur sortimentet augusti 2010! Men om man beställer kilsågad ytterpanel 1?quot; och sedan gör ett golv av det i stället för att spika upp det p?en vägg s?är jag den siste att protestera. Därmed sagt att jag tycker det är alltför grannlaga med kvalitetsgarantin för golv för att det ska vara roligt och lönsamt.  
   Utomhustorkat (14-15% fuktighet). Perfekt fuktighet om det ska användas i rum eller hus som inte är konstant uppvärmda året runt. Om golvet ska ligga i ett modernt åretruntuppvärmt hus bör det torkas ner till 8 - 10%.
Beställningsvara.
Tips - artikel: Vilket golv ska jag välja (Tidskriften Gård & Torp, 2007-11-08)

kilsågade brädor av varierande bredd till ytterpanel, innerväggar och innertak. Kilsågat innebär att varje bräda kantas individuellt och att man bara sågar bort s?mycket som är nödvändigt för att f?en rak kant. Med denna gamla teknik blir rotändan lite bredare än toppändan. Rotändan kan vara upp till 8 cm bredare än toppändan p?en 4-metersbräda. Vanligtvis skiljer det 2 - 4 cm.  Bredder mellan 15 och 35 centimeter. Timret bestämmer bredden. Tjocklek mellan 1" och 1?quot;. När det gäller den här typen av breda brädor är grundrekomendationen 1 1/4". Den extra kvarttummen ger brädan mer staga och minskar riskerna för att den slår sig. 
    Levereras ohyvlat. Blandade bredder p?såväl ytterpanel som innertak och golv är ett signum för äldre hus. Dessutom är såväl innertak som ytterpanelen p?hus byggda före 1900 vanligtvis kilsågade. Om man är osäker är det bara att ta fram tumstocken och kolla. Blandade bredder ger en mer levande vägg. Är det dessutom kilsågat blir det ytterligare liv i väggen - eller taket - även om man med ett otränat öga knappt ser skillnaden i bredd mellan brädornas båda ändar. Utomhustorkat (14-15% fuktighet). 
     När det gäller innertak och innerväggar vill man vanligtvis ha hyvlade brädor. Den händige handhyvlar (se oxhyvel!) och fräser not med handöverfräs för lös fjäder. Man kan även handhyvla noten med en gammal nothyvel. En maskinhyvlad bräda har en lätt vågstruktur, den handhyvlade ytan är slät, där hyvelspåret anas som långa breda knappt synliga penseldrag. 
Beställningsvara.

 

Beställning och leverans/hämtning

Avverkning och sågning görs primärt under senvinter, vår och försommar. Bearbetning, målning (där detta ska göras) och leverans sker under senvår, sommar och början p?hösten. Beställ gärna under hösten eller tidig vinter för leverans till våren eller sommaren. Under senhösten och vintern märks träd för avverkning och görs avtal med kringliggande skogsägare för avverkning och timmerleverans. 
Bästa formen av leverans är att man hämtar själv i Buggemåla, 2 km från Ålem vid E22 mitt emellan Kalmar och Oskarshamn. Det får plats ganska mycket p?släp eller ett takräcke. Se nedan om vikt och volym! 

Fraktkostnader. Exempel 

 

Priser 

Priser  2015. 
För intressanta referensobjekt i marknadsföringen kan priset vara förhandlingsbart.

Hängrännor: 125 kr metern (100 kr/m utan moms). Gäller hela längder. Grundlängden är 330 - 410 cm. Kan även finnas längre (max 5m) eller kortare. 
Tränockar: 175 kr metern (140 kr/m utan moms) för fur och gran. 
    Taknockar sågas alltid p?beställning utifrån den önskade takvinkeln. Det gör att man inte kan såga p?lager. Om man beställer under 12 m av en viss vinkel ligger det därför ett grundpris p?400 kr (500 kr inkl moms) utöver meterpriset.

Räkneexempel   4 meter 4x140 + 400 = 960 kr (exkl. moms)
  8 meter 8x140 + 400 = 1520 kr (exkl. moms)
 12 meter 12x140 1680 kr (exkl. moms)


Kilsågad ytterpanel: (enl. ovan), tjocklek 1 1/4", gran: 250 kr/kvm (200 kr/kvm utan moms)  

 

Betalningsvillkor

Handpenning: 
Man betalar 15% i handpenning i samband med beställningen. Det är förutsättningen för att en beställning ska skrivas in i orderboken. 
Slutbetalning:
Resterande belopp betalas antingen kontant vid leverans/hämtning eller via Buggemåla Specialsågats plusgiro senast en vecka innan leverans/hämtning. Det är den marginal som behövs för att det ska hinna komma kontobesked.  
Plusgiro:
Betalning görs i första hand över plusgiro.
Betalningsmottagare: Buggemåla Specialsågat
Plusgiro: 310285-2     


Kontakt:
  Se nedan! 
Tum och millimeter, volym och vikt: Se nedan
Upphängning av trähängrännor - ett exempel.
Handhyvling - se oxhyvel!
 

Reportage om Buggemåla Specialsågat!

Nytt!
Fraktkostnader  
Dimensionering  

 

 

 

 

 

Taknockar i tr?- en bildsvit:

 

Nedan: Tränockar i fur utsågade i ett stycke som stora hörnlister. Efter en strykning men en blandning av trätjära, järnoxidsvart och linolja är de redo att sättas upp. 

 

 

 

Ovan och nedan: De första tränockarna p?plats! Underarbetet är i princip samma som för nockpannor. En skråspikad 1"x 4" som utgångspunkt. Här behövdes ytterligare en 1"x2" som skruvades p? Sedan fästes varje sektion med tv?70 mm rostfria trallskruvar och en skruv för varje skarvnock.  

 

 

 

 

Ovan och nedan: Uppdelningen i sektioner - här 2,2 m per sektion - med skarvnockar mellan varje sektion ger en enkel elegans åt taket. 

 

Buggemåla Specialsågat är en registrerad enskild firma.

Kontakt:

 Carl Gustaf Olofsson
telefon:  0730-764530
postadress:  Buggemåla 207
 384 92 Ålem
epost:   buggemala@specialsagat.se
plusgiro:   310285-2
 

 www.specialsagat.se 

Reportage om Buggemåla Specialsågat!

 

 

Vikt 

Viktangivelserna är ungefärliga och gäller per kubikmeter brädgårdstorrt (14-18%) virke. Om det är nysågat får man lägga till mellan 15 och 20% i vikt:
gran: 450 kg
fur: 500 kg
ek: 750 kg

 

Tum och millimeter och volym - en omräkningstabell: 

Eftersom såginställningarna görs i steg om 1/8 tum kan det vara bra med en omräkningsskala. Uppgifterna om relationen mellan kvadratmeter och volym är för att underlätta bedömningen av behövlig transportkapacitet. 

 

Mått i tum

 Mått i mm

Antal kvm per
kubikmeter sågat
1 tum = 25,4 mm
1/8 " 3,2 mm
1/4 " 6,4 mm
3/8" 9,5 mm 105,0
1/2" 12,7 mm 78,7
5/8" 15,9 mm 63,0
3/4" 19,1 mm 52,5
7/8" 22,2 mm 45,0
1" 25,4 mm 39,4
1 1/8 28,6 mm 35,0
1 1/4" 31,8 mm 31,5
1 3/8" 34,9 mm 28,6
1 1/2" 38,1 mm 26,2
1 5/8" 41,3 mm 24,2
1 3/4" 44,5 mm 22,5
1 7/8" 47,6 mm 21,0
2" 50,8 mm 19,7

 

Oxhyvel - gammalt verktyg för handhyvling  

Nytt!
Fraktkostnader  
Dimensionering  

[början]

 

 

 

With enough breitling replica sale, however, any enthusiast can quickly understand that there are inexpensive as well as quite expensive rolex replica. Both omega replica sale use the term ¡°Meister¡± to describe their most valued watchmakers. Citizen has three levels of Meister starting with cartier replica, and then A Meisters, and finally Super Meisters. Yes, ¡°Super Meister¡± is probably the most celebrated title you can have at Citizen. Currently, they have only one, and the rolex replica is a woman. You need at least 30 years of experience to become a rolex replica, as well as a list of other credentials.